test

Kdo zaplatí pokutu za pochybení ve veřejných zakázkách?

Michal Vozobule

Na začátku prosince loňského roku vydal Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) rozhodnutí, ve kterém řekl, že praxe zadávání veřejných zakázek na našem městském obvodě na zeleň a zimní údržbu byla v rozporu se zákonem. ÚOHS konstatoval, že došlo k rozdělování zakázek do menších částí tak, aby nemusela být prováděna otevřená soutěž. Zakázky tak dostával pouze omezený okruh oslovených firem.

V celkem pěti řízeních byla městskému obvodu udělena pokuta, vzhledem k šíři pochybení, v zázračně nízké výši 150.000,- Kč. Potvrdilo se tak dřívější podezření kontrolního výboru zastupitelstva, který na nezákonnou praxi v minulosti opakovaně upozorňoval. Desítky milionů tak byly rozděleny v rozporu se zákonem. Rada městského obvodu se vzdala odvolání a rozhodnutí vstoupilo v platnost. Je však zajímavé, že vedení obvodu se odmítlo odvolat, ale zároveň tvrdí, že si není vědomo žádného pochybení. Nadále tedy tvrdí, že všechno bylo v pořádku a v souladu se zákonem. To se ale ukázalo jako nepravda. Zastupitelstvo se pak rozhodlo pokutu uhradit, což je ovšem jeho zákonná povinnost. To jsou holá fakta.

Teď je ovšem otázka, zda má být pokuta uhrazena z obvodního rozpočtu, tj. z peněz občanů MO, nebo by měla být vymáhána po těch, kteří o zakázkách rozhodovali a smlouvy podepisovali. Samozřejmě se domnívám, že pokutu by měli zaplatit viníci, nikoli samotní občané. Problém je v tom, že současné vedení obvodu se z velké části překrývá s tím minulým, které tyto zakázky vypisovalo a podepisovalo. Projevuje tak nulovou vůli celou záležitost vyřešit. Návrh některých opozičních zastupitelů o zahájení vymáhání škody tak zatím nebyl vyslyšen a v zastupitelstvu se k tomuto kroku po hříchu nenašla potřebná většina. Rozhodně však snahu o vymáhání pokuty nehodláme vzdávat.

Pozitivní na celém procesu je to, že v současné době jsou již zakázky soutěženy podle zákona - transparentně a otevřeně. V souvislosti s tím výrazně klesly i ceny za tyto služby na rozumnou a obvyklou míru. A to je dobře!

Michal Vozobule, zastupitel MO Plzeň 1 za TOP 09

Pojďte do toho s námi

Pomozte nám lépe poznat Vaše názory, zapojte se do kampaní a buďte skutečnou součástí TOP 09.

Můžete se stát přímo členem TOP 09, rádi uvítáme každého, kterému není dění v našem městě lhostejné. Chcete-li pomáhat, ale necítíte se na vstup do politické strany, můžete se stát dobrovolníkem nebo podporovatelem. Vyplňte kontaktní email a my Vás budeme kontaktovat.