test

Petr Suchý: Intenzivně jsme usilovali o vodárnu v městských rukou a kvalitnější vodu. Obojí se brzy povede.

IMG_2470

Rozhovor se zastupitelem města Plzně Petr Suchým (TOP 09) o vodě, modernizaci plzeňské úpravny vody i budoucnosti plzeňské Vodárny.

Poprvé jsme zaregistrovali, že by s pitnou vodou v Plzni nemuselo být něco v pořádku v lednu 2012 na jednání Zastupitelstva města Plzně. Vy jste tam svým poměrně emotivním vystoupením způsobil značný rozruch.

Celá ta historie pro mne začala v říjnu 2011, kdy Krajská hygienická stanice v Plzni navýšila povolené množství pesticidních látek až 7x proti platné normě pro pitnou vodu. Začal jsem se o celou věc zajímat. Zjistil jsem, že během roku nastávají okamžiky, kdy není možné vodu vyčistit, aby splnila normu pro pitnou vodu. Vyzval jsem k jednání odpovědné představitele města a nic se nedělo. To vedlo k tomu emotivnímu vystoupení na jednání zastupitelstva. S odstupem času musím říct, že možná i díky tomu se celá věc začala řešit.

Do té doby se celá věc snad neřešila?

Takhle bych to neřekl. Plzeň odebírá vodu pro svoji potřebu z řeky Úhlavy a v současné době nemá žádný záložní zdroj pitné vody. Nemáme k dispozici žádnou vodní nádrž, která by nárazově zvýšenou koncentraci pesticidů rozředila. Vodárna má mnoho odborníků, kteří umí odhadnout jak znečištěná voda v řece je, ale přece jenom jejich technické možnosti k vyčištění vody jsou zatím velmi omezené. Problém byl, že si žádný politik věc nechtěl vzít za svou, protože rychlé a populární řešení na stole nebylo.

Co tedy následovalo po tom inkriminovaném zastupitelstvu?

Věc měla dvě roviny. Na jedné straně bylo třeba dotáhnout modernizaci plzeňské úpravny vody. Celý proces běžel, ale i díky poměrně přísným podmínkám pro získání dotace byla výstavba v ohrožení. Nakonec i díky naši velké aktivitě podepsal tehdejší ministr Kalousek příslib získání téměř 700 milionové dotace jako poslední věc, než skončil v úřadu. Úpravna by měla být do zkušebního provozu spuštěna příští rok a celé Plzni se tím uleví.

A ta druhá rovina?

Na začátku je velmi kvalitní a čistá voda v přehradní nádrži Nýrsko. Odtud teče voda v řece Úhlavě až do Plzně a cestou se velmi znečistí, především množstvím pesticidů spláchnutých z polí. Až v Plzni se pak tato voda musí složitě čistit v úpravně vody. Cílem by tedy mělo být, že voda průtokem krajinou nebude tak znečištěna a nebude následně muset být čištěna novými a lepšími technologiemi. Vznikla odborná skupina, kde jsme spolu se zástupci města, kraje a odborných složek vymysleli strategii, jak postupovat dále.

Se znečištěním se do té doby nic nedělalo?

To byl pro mne na té věci největší šok. V podstatě veškeré kontroly probíhaly pouze papírově. V některých částech povodí nebyla u zemědělců hospodařících v blízkosti řek kontrola fyzicky 20 let. Od roku 2012 probíhají pravidelné kontroly, u zemědělců se kontrolují používaná hnojiva, intenzita hnojení a další věci. Dále jsme se domluvili společně s Plzeňským krajem a Povodí Berounky, že budeme dělat pravidelný monitoring pesticidů a dalších škodlivin v Úhlavě, který nám umožní určit místa znečišťující řeku Úhlavu. Samozřejmě je třeba prosadit i větší vodárenské ochranné pásmo, ale to je běh na dlouhou trať.

Zmínil jste stavbu nové úpravny vody a Vodárnu Plzeň. Ta by se měla stát po letech opět majetkem města.

Ano, pevně tomu věřím a musím říct, že jsme s kolegy velmi rádi, že to tak dopadne. Během minulých čtyř let vznikla na úrovni města skupina, která řešila budoucnost Vodárny Plzeň. Nakonec zvítězila varianta nechat si Vodárnu ve vlastním majetku a nehledat soukromého provozovatele. Celá transakce bude pro město poměrně finančně náročná, ale nechtěli jsme dávat kontrolu nad tak důležitou komoditou opět do soukromých rukou. To umožní městu větší kontrolu nad společností, přestože je fér konstatovat, že spolupráce s firmou Veolia byla na velmi dobré úrovni.

V Plzni se v posledních letech řešil prudký nárůst ceny vody. Jak se celá transakce dotkne právě ceny pro plzeňské občany?

Jsem přesvědčen, že nehrozí žádné výrazné zdražení vody. Cena vody je nastavena tak, aby celý systém vodárenské infrastruktury byl financován výběrem vodného a stočného. Čistě teoreticky každá koruna, která se v tomto odvětví vydělá, by měla jít zpět do obnovy kanalizace či vodovodního řadu. A kvalita vodárenské infrastruktury v Plzni  je jedna z nejlepších v celé republice.

Blýská se tedy, co se týká kvality vody v Plzni na lepší časy?

Plzni určitě významně pomůže modernizovaná úpravny vody. To je ta dobrá zpráva. Na druhou stranu je před námi ještě mnoho práce. Je třeba vybudovat náhradní zdroj pitné vody a je třeba dál bojovat se znečištěním řeky Úhlavy. Vidím, že tým úředníků a odborníků má velkou chuť na tom pracovat. A já se jim v tom budu snažit pomoci.

Pojďte do toho s námi

Pomozte nám lépe poznat Vaše názory, zapojte se do kampaní a buďte skutečnou součástí TOP 09.

Můžete se stát přímo členem TOP 09, rádi uvítáme každého, kterému není dění v našem městě lhostejné. Chcete-li pomáhat, ale necítíte se na vstup do politické strany, můžete se stát dobrovolníkem nebo podporovatelem. Vyplňte kontaktní email a my Vás budeme kontaktovat.