ODS a ČSSD na Lochotíně maří diskuse o regulaci hazardu

Nelze jinak, než reagovat na poslední, mimořádné jednání zastupitelstva, které se konalo v pondělí dne 12. srpna a bylo svoláno na návrh Mgr. Michala Vozobule, předsedy kontrolního výboru ZMO Plzeň 1 a všech opozičních zastupitelů.

 

Cílem tohoto zastupitelstva bylo projednání návrhu revize stanoviska městského obvodu k Vyhlášce o místech, kde mohou být provozovány loterie, sázkové nebo jiné podobné hry.

Hazard je prakticky všude na světě vnímán jako závažný problém a proto podléhá přísné regulaci. V Česku si hazardní lobby již na počátku devadesátých let prosadila mimořádně výhodné podmínky. To je důvod, proč je u nás zdaleka nejvyšší poměr automatů na obyvatele. Obecně vzato je hazard zdrojem společensky patologických jevů a jeho provoz je spojen s řadou negativních dopadů na okolí. Závislost na hraní je regulérní choroba, která prostřednictvím svých obětí rozkládá rodiny a mezilidské vztahy vůbec. Uvádí se, že počet chorobně závislých hráčů činí v české populaci zhruba 1%, ovšem těch, kteří jsou zasaženi sekundárně (rodina, sousedé atd.) je až 15 % (1,5 milionu lidí). Podle některých studií souvisí téměř polovina majetkové trestné činnosti s hazardem. Je velmi pravděpodobné, že výskyt patologického hráčství v české populaci bude v celosvětovém měřítku nadprůměrný s ohledem na snadnou dostupnost hazardních her.

A teď zpět k jednání mimořádného zastupitelstva. Koalice na Plzni 1 na jaře 2012 rozhodla o plošném zákazu heren na obvodě. Avšak již na konci roku 2012 tatáž koalice pod vedením starosty Brabce prosadila, že herny na obvodě zůstanou.

V pondělí 12. srpna ovšem k vlastní diskuzi o osudu heren vůbec nedošlo. Koaliční kluby zastupitelů ODS a ČSSD se totiž dohodly, že neodhlasují ani program jednání zastupitelstva, což se také následně stalo. Koalice chce na obvodě udržet herny, neboť argumentuje tím, že jsou potřeba peníze, které platí městu provozovatelé heren. ÚMO 1 inkasuje z provozu heren zhruba 12 milionů ročně, tedy přibližně 8% svého rozpočtu. Zastupitelé za TOP 09 jsou ovšem přesvědčeni, že příjmy z hazardu zdaleka nevyváží jeho negativní důsledky. Mnohé z výdajů obvodu navíc nepovažujeme za rozumné, prostředků na podporu sociální a neziskové činnosti by tedy mohl být stále dostatek.

 

Jasný a jednotný názor v otázce heren by měla mít zejména plzeňská radnice. V regulaci hazardu je město tím, kdo by měl dát srozumitelný řád po celém území města Plzně. Město ale alibisticky nechává rozhodnutí na obvodech, které jsou na příspěvcích z této činnosti finančně zainteresovány.

 

O počtu heren na obvodě se tedy bude rozhodovat znovu 3. září 2013.

Toto jednání ukáže, čí zájmy hájí na obvodě koalice ODS a ČSSD.

Stanovisko TOP 09 zůstává nezměněno – zrušit herny na obvodě.

 

Mgr. Ilona Jehličková, zastupitelka MO Plzeň 1 za TOP 09

Tento text vyšel v Plzeňské Jedničce č. 4/2013, září

Pojďte do toho s námi

Pomozte nám lépe poznat Vaše názory, zapojte se do kampaní a buďte skutečnou součástí TOP 09.

Můžete se stát přímo členem TOP 09, rádi uvítáme každého, kterému není dění v našem městě lhostejné. Chcete-li pomáhat, ale necítíte se na vstup do politické strany, můžete se stát dobrovolníkem nebo podporovatelem. Vyplňte kontaktní email a my Vás budeme kontaktovat.