Parkování na Jedničce - složitý problém a jeho řešení

Vážení spoluobčané, v dnešním příspěvku bych se s Vámi rád podělil o několik postřehů, které se týkají parkování. V ČR je registrováno téměř 4,5 milionu osobních aut, tedy přibližně 1 automobil na každé dva občany; v osmdesátých letech bylo v ČR méně než 2,5 milionu osobních automobilů. Původní urbanistické řešení sídlišť tedy počítalo s podstatně menším počtem aut, než je dnešní stav. Problémy s parkováním denně řeší obyvatelé panelových domů na sídlištích v Bolevci, na Košutce a na Vinicích. O parkování vědí své i obyvatelé Roudné, která je dennodenně zaplavována auty návštěvníků centra Plzně, přičemž místní obyvatelé, podnikatelé a jejich zákazníci nemají kde zaparkovat. Parkovací dům Rychtářka je při tom poloprázdný a vedení města není schopno přijímat efektivní opatření, aby se zaplnil.

Zaparkovat v rozumné vzdálenosti od bydliště tak leckdy bývá obtížné, ne-li nemožné. Vedení obvodu sice postupně rekonstruuje některé lokality tak, aby bylo v daném místě stání pro více aut, ale ne všude však takovýto postup stačí a např. obyvatelé Manětínské ulice jsou ve značné nejistotě, zda budou mít v budoucnu přístup k parkovišti obchodního domu, které nahradilo původní volné parkoviště pro občany. Doufejme, že výsledky jednání města s investorem (vedení obvodu na řešení situace již zřejmě rezignovalo) budou pro místní příznivá, popř. dojde k výstavbě nových parkovacích stání v blízkosti této lokality.

Vedení obvodu navrhlo přistoupit k rekonstrukci výměníků tepla, které díky novější technologii mohou být podstatně zmenšeny. Získaný prostor může být využit pro parkování, což lze obecně označit za zajímavý nápad. U prvního výměníku v Komenského ulici by však náklady přesáhly 250 tisíc Kč na jedno nové stání, což považuji minimálně za neekonomické. V tomto kontextu se lze jen ptát, proč Rada MO souhlasila s developerským záměrem výstavby nového bytového domu cca 200 metrů vzdušnou čarou od dotčeného výměníku. Nový dům přece přinese mnohem větší potřebu lidí v oblasti parkovat. K tomu místostarosta Ing. Tichý uvedl, že v dané oblasti není s parkováním problém. V duchu jeho slov by tedy šestimilionová, zjevně neekonomická přestavba výměníku neměla být vůbec potřeba.

Řešením pro obvod je intenzivní výběr nových parkovacích ploch a zefektivnění současného systému parkování. Dále pak vytváření podmínek pro realizaci projektů privátních parkovacích domů. A v neposlední řadě neschvalování takových developerských projektů, které situaci s parkováním zejména na sídlišti ještě více zhoršují.

Bc. Tomáš Trnka, zastupitel MO Plzeň 1 za TOP 09

Tento text vyšel v Plzeňské Jedničce č. 2/2013, duben

Pojďte do toho s námi

Pomozte nám lépe poznat Vaše názory, zapojte se do kampaní a buďte skutečnou součástí TOP 09.

Můžete se stát přímo členem TOP 09, rádi uvítáme každého, kterému není dění v našem městě lhostejné. Chcete-li pomáhat, ale necítíte se na vstup do politické strany, můžete se stát dobrovolníkem nebo podporovatelem. Vyplňte kontaktní email a my Vás budeme kontaktovat.