Severní předměstí potřebuje alternativu, ale průtah Roudnou jí není

Náš obvod je v Plzni největší a dle mého názoru také nejrozmanitější. Ačkoli „dítě z paneláku,“ snažím se nikdy nezapomínat, že kromě hustě obydlených sídlišť Bolevec či Vinice do našeho obvodu patří i oblíbená rekreační zóna Bolevecké rybníky, přilehlé lesy a samozřejmě také oblast Bílé Hory a Roudné. Ačkoli se jedná o velmi různorodé lokality, existuje velký problém, který trápí celý náš obvod – doprava.

Karlovarská ulice je každodenně důkazem nedostačující kapacity dopravního napojení obvodu na střed města. Snahy vedení obvodu i města Plzně o vybudování dalšího dopravního napojení bohužel stále nejsou korunovány úspěchem. Preferovaná varianta, tedy okružní městské komunikace I/20 a I/27, ještě několik let nebude dokončena, a tak nezbývá, než se obrnit trpělivostí. Vzhledem k hospodářské situaci jsou navíc rozpočty napjaté a každou investici je třeba důkladně zvážit.

I proto se na posledním zasedání obvodního zastupitelstva většina demokratické opozice snažila odhlasovat vyjmutí tzv. Silničního systému Roudná ze seznamu veřejně prospěšných staveb. Tento záměr totiž považujeme za nešťastný a především zbytečný. Projekt je dnes předkládán ke schválení pouze s nepatrnými změnami proti podobě z roku 2010, kdy nevyhověl posouzení vlivu na životní prostředí. Plánovaný průtah zcela změní ráz starobylé Roudné a zhorší již dnes překračované ukazatele znečištění v podobě rakovinotvorných látek a hluku. Ty se týkají nejen obyvatel Roudné, ale i pacientů v přilehlé Fakultní nemocnici. Situaci dále komplikuje záplavová zóna. Průtah ve výsledku přinese méně dobrého než zlého.

Zastupitelé TOP09 tak i nadále budou podporovat nulovou variantu výstavby tzv. Silničního systému Roudná, přesněji průtahu Roudnou. Pro obyvatele Plzně a především jejího prvního obvodu je mnohem přínosnější dokončení okružních komunikací, zejména Západního okruhu.

Bc. Tomáš Trnka, zastupitel MO Plzeň 1 za TOP 09

Text vyšel v Plzeňské Jedničce č. 6/2011, prosinec

Pojďte do toho s námi

Pomozte nám lépe poznat Vaše názory, zapojte se do kampaní a buďte skutečnou součástí TOP 09.

Můžete se stát přímo členem TOP 09, rádi uvítáme každého, kterému není dění v našem městě lhostejné. Chcete-li pomáhat, ale necítíte se na vstup do politické strany, můžete se stát dobrovolníkem nebo podporovatelem. Vyplňte kontaktní email a my Vás budeme kontaktovat.