test

Odkanalizovaní Lhoty z peněz Operačního programu?

lhota

Lhota stále čeká na své odkanalizování, které jí bylo přislíbeno v roce 2003 tehdejším vedením města Plzeň po připojení k městu.Prozatím byl zpracován projekt a vydáno stavební povolení. Velkým problémem se samozřejmě zatím jeví vysoká finanční náročnost realizace výstavby ve vztahu k malému počtu obyvatel našeho obvodu. 

Nově vyhlášený Operační program Životní prostředí na roky 2014- 2020 ministerstvem životního prostředí zahrnuje i plnění specifického cíle snižovat množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod,kam jako podporovaná aktivita spadá i výstavba kanalizace.Tento cíl je součástí Prioritní osy 1 tohoto Operačního programu.Podle odborných neoficiálních odhadů by z tohoto programu mohla Lhota resp. Plzeň získat až 50% vynaložených finačních prostředků. Pokud by se i využilo i nepříznivé situace ve stavebnictví a zadáním realizace pomocí veřejné soutěže se povedlo snížit projektovanou cenu, obyvatelům obvodu Plzeň 10 svítá naděje, že se dočkají zakladní občabské vybavenosti jakou kanalizace nesporně je.

Otázkou zůstává, zdali nově zvolené vedení města Plzně v letošních podzimních komunálních volbách vykáže dostatečnou vůli po řešení toho problému.Pro stávající představitele města byla kanalizace ve Lhotě doposud jen problémem s velice nízkou prioritou.  

Pojďte do toho s námi

Pomozte nám lépe poznat Vaše názory, zapojte se do kampaní a buďte skutečnou součástí TOP 09.

Můžete se stát přímo členem TOP 09, rádi uvítáme každého, kterému není dění v našem městě lhostejné. Chcete-li pomáhat, ale necítíte se na vstup do politické strany, můžete se stát dobrovolníkem nebo podporovatelem. Vyplňte kontaktní email a my Vás budeme kontaktovat.