Fluxa: Božkovský ostrov odpočinkové místo

Lidé z Plzně a okolí mohou na Slovanech navštěvovat několik příjemných míst, kde lze trávit volný čas sportem i poklidným odpočinkem. Je to především areál na Božkovském ostrově, který je primárně zaměřen na rekreaci, odpočinek a regeneraci. Areál se nachází na pravém břehu řeky Úslavy poblíž točky trolejbusů v Božkově. Ostrov se mu říká proto, že je od Božkova na pravém břehu oddělen náhonem k bývalému mlýnu.


        Návštěvníci zde mohou volný čas už nyní využívat různými způsoby. Jednou z možností jsou např. procházky areálem se sítí pěších stezek s nezpevněným povrchem, která je doplněná sedmi stanovišti se cvičebními přístroji. „Centrální část areálu tvoří velké zatravněné hřiště, kde lze hrát fotbal, cvičí zde ragbisté a hasiči plánují jeho využití pro své soutěže. Kolem je vedena dráha pro in­line bruslení, jejíž povrch je nejlepší v Plzni,“ uvedl první místostarosta Slovan Jan Fluxa.


        Do budoucna bude napříč ostrovem vybudován tzv. průleh, který je součástí protipovodňových opatření a jímž bude svedena část vody z náhonu zpět do řeky. Bude zároveň využit pro tzv. vodní svět, plný zajímavých vodních atrakcí pro děti. A protože se areál nachází na trase tzv. greenways, vedoucí podél Úslavy od Lobez přes Božkov dále ke Koterovu, v nejbližší době zde bude zprovozněn dílčí úsek cyklostezky spolu s novou lávkou přes řeku.


        Celý areál je budován na pozemcích TJ Božkov, která v jeho přední části provozuje vedle tělocvičny i hřiště s umělým povrchem a malé občerstvení. V dohledné době se zde počítá s přístavbou tělocvičny, kde vznikne zázemí pro správce areálu a veřejnosti přístupné WC. Dále by na Božkovském ostrově mělo být vystavěno jedno nebo dvě hřiště s nezpevněným povrchem, vhodné pro volejbal, nohejbal apod.


        Valná část staveb na Božkovském ostrově je hrazena z dotací, přičemž 15% nákladů šlo z rozpočtu MO Plzeň 2. Pokud radnice získá zažádanou dotaci v plné výši letos, mohl by být celý areál dokončen v závěru roku 2015. Dosud se přitom náklady vyšplhaly lehce přes 11 milionů korun.

Pojďte do toho s námi

Pomozte nám lépe poznat Vaše názory, zapojte se do kampaní a buďte skutečnou součástí TOP 09.

Můžete se stát přímo členem TOP 09, rádi uvítáme každého, kterému není dění v našem městě lhostejné. Chcete-li pomáhat, ale necítíte se na vstup do politické strany, můžete se stát dobrovolníkem nebo podporovatelem. Vyplňte kontaktní email a my Vás budeme kontaktovat.