Program pro Plzeň 2 - Slovany

 

VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09

MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 2 – SLOVANY

 

SLOVANY, JAK MAJÍ BÝT

 

 

TOP 09 NA SLOVANSKÉ RADNICI V LETECH 2010–2014

 

Co se podařilo?

Chod radnice:

 • Oproti období 2006–2010 jsme snížili výdaje na komise a výbory o třetinu.
 • Snížili jsme počet uvolněných zastupitelů ze čtyř na tři (oproti období 2006–2010).
 • Zvýšili jsme transparentnost zadávání veřejných zakázek.
 • Provedli jsme dvě elektronické aukce na nákup spotřebního materiálu. Výsledkem byla  úspora 20 %.
 • Jako první jsme začali zveřejňovat dokumenty týkající se jednání zastupitelstva, jeho výborů a s předstihem zveřejňujeme i program jednání obvodní rady.
 • Zavedli jsme online přenosy ze zasedání zastupitelstva.
 • Úřední hodiny podatelny jsme upravili z pondělku a středy na každý den do 17:00 (kromě pátku).
 • Každoročně zveřejňujeme seznam všech poskytnutých dotací.

Investice a majetek:

 • Postavili jsme novou mateřskou školku s náklady přibližně o 50 % nižšími oproti původně plánovanému projektu z let 2006–2010.
 • Dokončili jsme rekonstrukci vnitrobloku Lužická – Habrmannova.
 • Zrekonstruovali jsme Koterovskou náves a zřídili zde informační centrum pro podporu cestovního ruchu.
 • Instalovali jsme několik nových dětských hřišť po celém území obvodu.
 • Zprovoznili jsme nový sportovní a rekreační areál na Božkovském ostrově.
 • Zateplili jsme 89. mateřskou školku v Habrové ulici a provedli další investice do budov a vybavení i v jiných MŠ.
 • Zkultivovali jsme restauraci a další prostory v kulturním domě Šeříkovka.
 • Soustředěným tlakem a spolu s podporou městských zastupitelů za TOP 09 jsme dosáhli toho, že obyvatelé částí Božkov a Koterov budou konečně napojeni na městskou kanalizaci.
 • Pro podporu cestovního ruchu a s minimálními náklady jsme po celém území obvodu rozmístili 23 informačních cedulek (popisků) s QR kódy obsahujících popis nejvýznamnějších dominant obvodu.
 • Získali jsme dotaci na vybudování dvou podzemních kontejnerových stání na tříděný odpad.
 • Rekonstruujeme ulici K Sadu v Božkově.
 • Podpořili jsme projekt, ve kterém si žáci 21. ZŠ (Slovanská alej) navrhli úpravu prostoru před školou (projekt se bude teprve realizovat).
 • Přehodnotili jsme model správcovství sportovního areálu v Doudlevcích a dosáhli toho, že si ve srovnání s minulými léty (2006–2010) tento areál na svůj chod dokáže v podstatě sám vydělat.
 • Připravili jsme majetkoprávní vypořádání pozemků s vlastníkem papírny s cílem budoucího rozšíření cyklostezky podél řeky Radbuzy a areálu papírny.
 • Z cizích zdrojů (Evropská unie, stát) se nám v období 2010–2014 podařilo pro Slovany získat přibližně 70 milionů Kč na investiční akce.

Bezpečnost:

 • Prosadili jsme úplný zákaz provozu výherních automatů na území obvodu s platností od 1. 1. 2015
 • Pořídili jsme statický radar na zobrazování rychlosti projíždějících vozidel.
 • Městskou policii jsme vybavili špičkovým testerem na drogy a alkohol.

A HLAVNĚ – za celé čtyři roky se na slovanské radnici neobjevil žádný skandál nebo kauza!

A co se bohužel nepovedlo, resp. nebylo nám umožněno

 • Připravili jsme projekt rekonstrukce porodnice na Slovanech na zařízení pro seniory, včetně nalezení potřebných dotačních peněz. Ale projekt byl bohužel bezdůvodně shozen ze stolu vládnoucí koalicí ODS a ČSSD na Magistrátu města Plzně.
 • Stejná koalice ODS a ČSSD také stále odmítá zakomponovat do vyhlášky města Plzně o regulaci hazardu naše usnesení ohledně vymístění všech hracích automatů ze Slovan (obvod sám vyhlášku vydat bohužel nemůže).
 • Připravili jsme také pracovní návrh paragrafového znění vyhlášky o veřejném pořádku, ovšem tady velká koalice ODS a ČSSD na Magistrátu na náš podnět dokonce vůbec nereagovala.

 

A co chceme v dalším období 2014 – 2018?

 • V oblasti investic se prioritně zaměřit na infrastrukturní projekty (místní komunikace a chodníky), a to jak na jejich projektovou přípravu, tak realizaci. Jde nám například o:
  • Slovanskou alej (odstranění kostek) nebo Plzeneckou ulici
  • Místní komunikace v Hradišti a na Bručné (např. ulice Pod Hradem nebo Na Výsluní)
  • Místní komunikace v Božkově (např. ulice Ve Višňovce)
  • Chceme se zaměřit i na investice spočívající i v lepší úpravě stávajícího provozu (nové dopravní značení, bezpečnostní prvky, přechody, semafory – např. výjezd na Nepomuckou z Plzeňské cesty, odbočovací pruh z Mikulášské na Mikulášské náměstí apod.)
 • Vyřešit parkování u bazénu, nejlépe výstavbou parkovacího domu. Zde ale bude nutná spolupráce s vedením celého města a návaznost na systém zón pro parkování v celé Plzni, sám obvod na to stačit nebude.
 • Zrekonstruovat park na Jiráskově náměstí a otevřít diskusi s tamními obyvateli o jeho podobě. Zároveň chceme vyvinout maximální úsilí k nalezení vhodných dotací.
 • Rádi bychom také městské policii pořídili mobilní radar na měření rychlosti vozidel (situace je kritická hlavně v okrajových částech a v nočních hodinách na Slovanské a Koterovské).
 • Více podpořit amatérské sportovní kluby v obvodě, nejen dotacemi, ale například i poradenstvím, kde případné finance dále hledat.
 • Zvýšit kapacitu kontejnerových státní na tříděný odpad.
 • Chceme také dále jednat s vlastníkem papírny o možnostech zpřístupnění celého, v současné době chátrajícího papírenského parku veřejnosti
 • A PŘEDEVŠÍM – chceme se nechat inspirovat hlavně veřejností, a to napříč všemi generacemi!

Pojďte do toho s námi

Pomozte nám lépe poznat Vaše názory, zapojte se do kampaní a buďte skutečnou součástí TOP 09.

Můžete se stát přímo členem TOP 09, rádi uvítáme každého, kterému není dění v našem městě lhostejné. Chcete-li pomáhat, ale necítíte se na vstup do politické strany, můžete se stát dobrovolníkem nebo podporovatelem. Vyplňte kontaktní email a my Vás budeme kontaktovat.