Bezovku dusí auta. To se musí změnit.

Bydlím v lokalitě „ Bezovka“ na Borech celý svůj život. Od malička si pamatuji tuto prvorepublikovou vilovou čtvrť jako zelenou oázu uprostřed města, zónu klidu, kde je radost se procházet pod košatými stromy a obdivovat kvetoucí zahrádky místních obyvatel. Bezovka vždy také sloužila a slouží jako čtvrť, kam se chodí procházet rodiny s dětmi z přilehlých rušných oblastí u Klatovské třídy a kam si chodí hrát děti na hřiště Na Hvězdě kvůli jeho netradiční parkové úpravě. V roce 2003 byla vilová čtvrť Plzeň - Bezovka vyhlášena městskou památkovou zónou,nachází se zde slavné vily jako např. Vila Ladislav Lábka.

 

S postupným růstem průmyslové zóny na Borských polích a vyústěním přivaděče z dálnice D5 u nákupní zóny Area Bory v těsné blízkosti Sukovy ulice se však v poslední době stala dopravní situace pro obyvatele Bezovky i její pěší návštěvníky neúnosná. Schwarzovou ulicí denně projede v průměru kolem 2000 aut. Největší provoze je ráno a večer, kdy si tudy svou cestu do práce a zpět zkracují lidé zaměstnaní na Borských polích. Tím se ze „Schwarzovky“ vytváří druhá Klatovská třída a provoz neúměrně zatěžuje místní komunikace a znečišťuje „ zelené plíce“ Bor velkým množstvím výfukových plynů.

 

Jako obyvatelce Bezovky mi dopraví situaci v této krásné a cenné lokalitě není a nemůže být jedno. Proto jsme jako klub TOP 09 vyzvali radní obvodu Plzeň 3, aby dopravní situaci začali co nejdříve řešit ve spolupráci s vedením města. Jsme totiž přesvědčeni, že navrhované opatření Správy veřejného statku magistrátu města Plzně  na zklidnění provozu pomocí vybudování nové křižovatky v ulicích Sukova - Družstevní a vybudování nového kruhového objezdu v místě, kde se protínají ulice Schwarzova, Družstevní a Žižkova situaci nevyřeší. Naopak, máme obavy, že dopravu do této oblast přivede a provoz se tím pouze „zpomalí a zhoustne“.
 
Eva Šafránková
zastupitelka MO Plzeň 3 za TOP 09
Trojka, říjen 2013

Pojďte do toho s námi

Pomozte nám lépe poznat Vaše názory, zapojte se do kampaní a buďte skutečnou součástí TOP 09.

Můžete se stát přímo členem TOP 09, rádi uvítáme každého, kterému není dění v našem městě lhostejné. Chcete-li pomáhat, ale necítíte se na vstup do politické strany, můžete se stát dobrovolníkem nebo podporovatelem. Vyplňte kontaktní email a my Vás budeme kontaktovat.