Budoucnost Bezovky: Městská památková zóna nebo dopravní uzel?

Městskou památkovou zónu Bezovka dlouhodobě sužuje vysoký podíl tranzitní dopravy. Denně tudy projíždí vysoký počet aut, která si tudy zkracují cestu mezi centrem města, průmyslovou zónou Borská pole a dálničním přivaděčem k D5. Není divu. Klatovská třída, která prošla v posledních letech rekonstrukcí a v několika úsecích na Borech byla zúžena do jednoho pruhu, je přetížena. A plánovaný průtah od kruhového objezdu u OC Area Bory do Borské ulice, který by Klatovské odlehčil, je zatím v nedohlednu. Zastupitelský klub TOP 09 proto opakovaně interpeloval na předešlých zastupitelstvech radu třetího městského obvodu, aby začala tuto neúnosnou dopravní situaci v městské památkové zóně Bezovka komplexně řešit.

 

Rada městského obvodu v září přijala usnesení, v němž souhlasí s námětem Správy veřejného statku města Plzně na propojení ulic Družstevní a Čermákova do signalizované křižovatky na ulici Sukova. Své rozhodnutí označuje za řešení opakovaných stížností obyvatel na stávající zvýšený provoz ve Schwarzově ulici. Tento námět klub zastupitelů TOP 09 nepovažuje za komplexní řešení, které by snížilo podíl tranzitní dopravy v Bezovce. Proto jsme na zastupitelstvu městského obvodu dne 26. listopadu vyzvali radu obvodu, aby toto své stanovisko přehodnotila a začala urychleně hledat komplexní řešení, které by snížilo podíl tranzitní dopravy v této oblasti. Zároveň jsme navrhli dvě konkrétní opatření, které by mohly již nyní významně pomoci snížit podíl aut, která do Bezovky vjíždějí Schwarzovou ulicí ze Sukovy ulice. Jedním z námi navrhovaných opatření je posunutí dopravní značky u OC Area Bory, která před vjezdem do této oblasti navádí řidiče do centra Plzně, až před křižovatku ulic Sukova Klatovská. Nyní je totiž směrová cedule s odbočkou na centrum umístěna ještě před odbočkou do Schwarzovy ulice ve směru na Klatovskou třídu a dochází tak k navádění řidičů do Bezovky Schwarzovou ulicí. Často se také stává, že tudy projíždějí také nákladní vozy z průmyslové zóny na Borských polích, které následně v úzkých ulicích památkové zóny uvíznou.  Dalším navrhovaným opatřením je pak do křižovatky ulic Sukova a Schwarzova umístit semafor.

 

Tato dílčí opatření však nejsou náhradou nutného komplexního řešení dopravní situace v městské památkové zóně Bezovka. Věříme, že rada městského obvodu bude brzy o tomto řešení všechny obyvatele informovat.

 

Eva Šafránková
zastupitelka MO Plzeň 3 za TOP 09
Trojka, prosinec 2013

Pojďte do toho s námi

Pomozte nám lépe poznat Vaše názory, zapojte se do kampaní a buďte skutečnou součástí TOP 09.

Můžete se stát přímo členem TOP 09, rádi uvítáme každého, kterému není dění v našem městě lhostejné. Chcete-li pomáhat, ale necítíte se na vstup do politické strany, můžete se stát dobrovolníkem nebo podporovatelem. Vyplňte kontaktní email a my Vás budeme kontaktovat.