Program pro Plzeň 3

 

VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09

PRO MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 3

 

TROJKA, JAK MÁ BÝT

 

Otevřené a moderní místo k životu

Jsme centrálním obvodem. Každý, kdo navštíví Plzeň, navštíví i náš obvod. Jsme hrdí na to, že žijeme právě tady. Proto musíme rozvíjet naše životní prostředí zodpovědně a s rozmyslem tak - aby na nás byly hrdé i další generace.

 

Bezpečnost, herny

V místě, kde žijeme, se všichni chceme cítit bezpečně. Efektivnější, než řešit následky, je kriminalitě předcházet. Proto podpoříme preventivní programy proti jejímu vzniku. Jednou z možností je zvýšení počtu strážníků v ulicích. Proto se zasadíme se o zvýšení přítomnosti strážníků městské policie tam, kde je třeba. V našem obvodu je nejvíce heren. Naším cílem bude i v dalším volebním období zásadním způsobem omezit počet heren.

 

Sociální politika – mateřské školy, družiny a služby seniorům

Situace v oblasti s umístěním dětí do mateřských škol se mírně zlepšila vlivem klesající populační křivky. Na BabyBoom nebylo současné vedení obvodu připraveno, ačkoliv několik let vědělo o tom, že k nárůstu potřeby míst v mateřských školách dojde. V současné době je kapacita školek stále nedostačující. Byli jsme první v Plzni, kdo přišel s konceptem montovaných mateřských škol, které rychle, levně, kvalitně a efektivně nedostatek míst vyřeší. Navýšení kapacity je jednou z našich priorit. Je nám jasné, že nedostatek míst se projeví později ve volnočasovém školním vzdělávání (tzv. družinách). Proto budeme při realizaci stavby mateřských škol plánovat tak, aby se později daly využít k volnočasovým aktivitám školáků.

Vážíme si předchozích generací a cítíme odpovědnost za kvalitu jejich života v našem obvodě. Služby pro seniory je možné poskytovat i tam, kde jsou zvyklí. Proto podpoříme neziskové organizace, které tyto služby přímo v místě bydliště poskytují, dále denní stacionáře a podmínky pro stavbu domů pro seniory.

 

Veřejné projednávání – investice inspirované vámi

Naším cílem je otevřený úřad, který slouží zájmům jeho občanů, nikoliv zvůli politiků. Chceme prosadit přímou komunikaci o veřejných investicích přímo s vámi - občany obvodu formou tzv. veřejného projednávání. To spočívá v diskusi předcházející samotnému zadání projektu. Zajímá nás váš názor na to, jak by mělo vypadat okolí vašeho bydliště, které spravuje obvod - veřejná prostranství, komunikace, vnitrobloky, zeleň. Chceme, aby se Vám v obvodě dobře žilo a proto s vámi povedeme opravdovou diskusi při přípravě investic. Chceme Vám dát jistotu, že se můžete zapojit ve chvíli, kdy opravdu o něco jde.  Nechceme, abyste se obávali, co vás od politiků čeká za nepříjemné investiční překvapení, do které již nebudete moci mluvit.

 

Transparentní úřad

 

Jako správci veřejných financí neseme zodpovědnost také za vaše peníze a chceme, abyste měli přehled o tom, jak je s nimi hospodařeno. Proto zveřejníme objednávky a smlouvy s našimi dodavateli. Veřejně dostupné budou také všechny zápisy z jednání zastupitelstva, rady, výborů a komisí. Je potřeba obnovit důvěru ve skutečnost, že do veřejných zakázek se může zapojit široký okruh firem a živnostníků z regionu a ne jen několik málo vybraných firem. Veřejné zakázky budeme vyhlašovat opravdu veřejně - tedy tak, aby se o nich dozvěděl každý. Úřad je služba občanům, proto zavedeme rezervační systém návštěv „Úřad bez čekání“. Obecní zpravodaj Trojka bude informovat o důležitých událostech v obvodu a ne jen jako reklama na vedení obvodu.

 

Hospodaření

Víte o tom, že nyní obvod zcela zbytečně utratí ročně miliony korun za externí právní, poradenské a marketingové služby? A věděli jste, že rozpočet obvodu může být sestaven bez příjmů z hazardu?

Politici jsou pouze dočasnými správci veřejného majetku a občané mají právo vědět o tom, jak je s jejich majetkem nakládáno. Stručně řečeno: obvodu zkrátka musí být vidět do kuchyně a to přímo pod pokličku. Se svěřeným majetkem budeme zacházet jako odpovědní hospodáři. Zveřejníme kompletní rozpočet včetně jednotlivých položek, tzv. rozklikávací rozpočet. Rozpočet nesmí být závislý na příjmech z hazardu, jak je tomu doposud. Vyčleníme částku na podporu neziskových organizací. Při financování investic budeme v maximální míře využívat dotačních titulů vlády a Evropské unie.

 

Správa místa, kde žijeme - malé a užitečné investice, cyklostezky, zeleň, pořádek

Víte, že se v Plzni neuklízí ve sváteční dny a o víkendech? Právě to je čas, kdy si občané chodí odpočinout do kaváren, restaurací nebo korzovat po sadovém okruhu a kdy má být město upravené. Zajistíme pro vás čisté centrum města.

Investice obvodu budeme plánovat společně s Vámi. Zaměříme se na malé a prospěšné investice. Při projednávání staveb budeme klást důraz na přítomnost zeleně. O tu se budeme starat profesionálně, účelně a za nízkou cenu.

Cyklistická doprava je pevnou součástí dopravní infrastruktury. Budeme usilovat o vybudování chybějících cyklostezek, jejich jasného značení a doplnění chybějících stojanů nebo uzamykatelných prostor pro úschovu kol. Zasadíme se o vybudování lávky přes Mži tak, aby došlo k lepšímu propojení pro pěší a cyklisty ze Skvrňan do ZOO.

 

Doprava, parkování

Preferujeme budování okružních komunikací před stavbou průtahů. Jsme proti výstavbě severojižního průtahu v úseku Přemyslova – Karlovarská, v ostatních částech Bor preferujeme výstavbu této komunikace ve formě městské dvouproudé komunikace, nikoliv jako čtyřproudou stavbu dálničního typu. Tranzitní doprava patří na obchvaty.

Situace parkování v oblasti mezi obchodním centrem Plaza a nádražím na Jižním předměstí je tristní. Parkovací místa v této oblasti mají přednostně sloužit rezidentům. Nastavíme takové podmínky parkování, aby byli upřednostněni právě oni.  Podporujeme výstavbu parkovišť typu Park & Ride (zaparkuj a jeď MHD) s parkovacím lístkem jako jízdenkou pro MHD. Zasadíme se o to, aby tato parkoviště vznikla ve vhodných lokalitách co nejdříve.

Podpora neziskových organizací, aktivního sportování, amatérského sportu

Existují oblasti, které není schopna zajistit žádná samospráva. Proto budeme vytvářet optimální podmínky pro fungování neziskových organizací, které jsou schopné zajistit rychle, levně a efektivně poskytování sociálních služeb pro seniory, malé děti i dospívající mládež. Podporu si zaslouží i malá kulturní zařízení a amatérské umělecké spolky.

Podpoříme amatérský sport a menšinová sportovní odvětví. Myslíme si, že velké sportovní kluby by se měly chovat odpovědně a ze svých komerčních zisků podporovat své chovance.

 

Pojďte do toho s námi

Pomozte nám lépe poznat Vaše názory, zapojte se do kampaní a buďte skutečnou součástí TOP 09.

Můžete se stát přímo členem TOP 09, rádi uvítáme každého, kterému není dění v našem městě lhostejné. Chcete-li pomáhat, ale necítíte se na vstup do politické strany, můžete se stát dobrovolníkem nebo podporovatelem. Vyplňte kontaktní email a my Vás budeme kontaktovat.