test

MĚSTSKÉ OBVODY

Plzeň - obvody – vlajka - celá
  • Přiblížení správy veřejného prostoru a věcí veřejných občanům.
  • Např. přijímání žádostí a vydávání občanských průkazů či cestovních pasů na městském obvodě.
  • Odstranění hlavních iracionalit současného systému rozdělení kompetencí mezi městem a obvody.
  • Přenesení, resp. vrácení, některých kompetencí na městské obvody.
  • Usnadnění komunikace s úřadem (jedním, ne pěti a více!).
  • Městské obvody jako garant kvalitních služeb – opravy, úklid a údržba zeleně

Pojďte do toho s námi

Pomozte nám lépe poznat Vaše názory, zapojte se do kampaní a buďte skutečnou součástí TOP 09.

Můžete se stát přímo členem TOP 09, rádi uvítáme každého, kterému není dění v našem městě lhostejné. Chcete-li pomáhat, ale necítíte se na vstup do politické strany, můžete se stát dobrovolníkem nebo podporovatelem. Vyplňte kontaktní email a my Vás budeme kontaktovat.