test

OTEVŘENÉ VLÁDNUTÍ

open

Aplikace jasné a konkrétní strategie „Otevřená Plzeň

1) VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 • Zveřejnění zásad pro zadávání veřejných zakázek
 • Zjednodušení Zásad – „kuchařka“ veřejných zakázek
 • Rodné listy zakázek – všechny zakázky nad 500 tis. Kč na internetu – na jednom místě výzva, ceny jednotlivých uchazečů, vítěz, smlouva
 • Zakázky 50 – možnost analýzy dat, provázanost s fakturací

 

2) VÝBORY

 • Zveřejnění zápisů jednotlivých výborů (samostatně, mimo materiály do ZMP)
 • Zachování současného počtu výborů (KV, FV ze zákona, VZVZ)

 

3) KOMISE

 • Zveřejnění zápisů z komisí
 • Sloučení agendy některých komisí – snížení počtu
 • Konkrétnější zadání pro jednotlivé komise

 

4) RADA MP

 • Zveřejňování programu jednání rady – před jednáním
 • Zveřejňování projednaného programu rady, včetně provázanosti na jednotlivá usnesení
 • Zveřejnění zápisu z jednání

 

5) ZASTUPITELSTVO MP

 • Zveřejnění zápisů z jednání ZMP, včetně přehledu o hlasování jednotlivých zastupitelů
 • Řešení pojetí střetu zájmů – etický kodex???

 

6) MAGISTRÁT MP

 • Registr smluv – zveřejnění všech smluv od 50 tisíc Kč výše
 • Tento registr budeme prosazovat i v případě, že nebude přijat příslušný zákon

 

7) ROZPOČET

 • Rozklikávací rozpočet – podrobný přehled výdajů a příjmů města

 

8) NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

 • Jednotná strategie nakládání s pozemky, o které si žádají developeři k nové výstavbě – regulační podmínky, regulační plány, výběrová řízení na nájem a prodej pozemků, kauce, záruky
 • Přehled městského majetku a způsob nakládání s ním (výpůjčky, nájmy, plánovaný prodej)

 

9) DOTACE

 • Přehledný informační systém ke grantovým řízením
 • Veškerá dostupnost formulářů na jednom místě
 • Evidence všech žádostí
 • Rozhodnutí – návrhy komise, přidělené prostředky RMP a ZMP, dotační smlouvy

 

10) INVESTICE

 • Mapa investic – informace k jednotlivým akcím (místo, termíny, omezení, finance, kontakt na další informace)

 

11) OTEVŘENÁ DATA

 • Otevřenost samosprávy se promítne i do zveřejňování dat
 • Zpřístupníme všechna možná data ve formě open data (strojově čitelná data)

 

12) HLAVNÍ ZÁSADY

Transparentnost

 • Všechny výše uvedené kroky a některé další povedou k maximální transparentnosti městské samosprávy

Odpovědnost

 • Musí být jasné, kdo je za konkrétní kroky správy odpovědný

Přehlednost

Velké množství zveřejňovaných dat musí mít jasnou a přehlednou strukturu

Pojďte do toho s námi

Pomozte nám lépe poznat Vaše názory, zapojte se do kampaní a buďte skutečnou součástí TOP 09.

Můžete se stát přímo členem TOP 09, rádi uvítáme každého, kterému není dění v našem městě lhostejné. Chcete-li pomáhat, ale necítíte se na vstup do politické strany, můžete se stát dobrovolníkem nebo podporovatelem. Vyplňte kontaktní email a my Vás budeme kontaktovat.