test

ROZPOČET

569247_34328226
  • Naším hlavním cílem v rozpočtové oblasti je zastavení vysokého tempa zadlužování
  • Je třeba sjednotit metodiku přípravy rozpočtu na celém území města (magistrát i jednotlivé městské obvody)
  • Zavedení rozklikávacího rozpočtu pro město i obvody tak, aby měl občan možnost kontrolovat výdaje i příjmy městské samosprávy. Musí být zvolen takový systém, který bude pro uživatele přehledný a vstřícný.
  • Zvážit možnost efektivity centrálního nakupování některých komodit či služeb.
  • Zveřejňování smluv jako samozřejmost, která má vliv na zabránění plýtvání
  • Dostupnost otevřených dat jako možnost pro privátní sektor.
  • Cílem musí být i rozumná dividendová politika v rámci městských společností, které musí být řízeny manažery a odborníky, nikoli politiky
  • Při prodeji majetku je třeba dbát na efektivitu prodeje, aby bylo docíleno maximálních výnosů
  • Přijetí celkové koncepce efektivního nakládání s majetkem

Pojďte do toho s námi

Pomozte nám lépe poznat Vaše názory, zapojte se do kampaní a buďte skutečnou součástí TOP 09.

Můžete se stát přímo členem TOP 09, rádi uvítáme každého, kterému není dění v našem městě lhostejné. Chcete-li pomáhat, ale necítíte se na vstup do politické strany, můžete se stát dobrovolníkem nebo podporovatelem. Vyplňte kontaktní email a my Vás budeme kontaktovat.