test

KULTURA

DSC_0116
  • Evropské hlavní město kultury je v mnoha směrech obrovskou příležitostí pro město Plzeň, hlavní tedy je, aby celý rok proběhl bez zásadních potíží a očekávané benefity opravdu přinesl.
  • Zároveň však je potřeba postarat se o kulturu po roce 2015 – zajistit udržitelné financování kultury v dalším období (ve struktuře čtyřleté granty, roční granty, minigranty).
  • Dostavěné nové divadlo a jeho budoucí provozní náklady nesmí ohrozit financování kultury provozované občanskou společností.
  • Je potřeba rozumně dokončit projekt Světovaru pro účely kultury a kreativního průmyslu. Případné nedokončení této stavby totiž ohrožuje rozvoj území bývalých kasáren i existenci samostatného archivu města.
  • K rozvoji plzeňské kultury by jistě zásadně přispěla stavba nové budovy Západočeské galerie. Možnosti města jsou v tomto ohledu sice omezené, protože hlavním investorem této stavby je Plzeňský kraj, avšak je možné vytvořit výhodné podmínky např. prostřednictvím financování stavby galerie z evropských fondů v návaznosti na strategii města apod.
  • Zejména v ročních kulturních grantech, které město poskytuje, je nutné více zohlednit konkrétní kritéria, vnést do rozhodování více odbornosti a transparentnosti.
  • Cílem musí být i intenzivnější naplňování Programu rozvoje kultury, který stanovuje velmi racionální rámec rozvoje plzeňské kultury jako takové.
  • Bylo již zahájeno zpracovávání nových dějin města Plzně. Budeme podporovat pokračování těchto snah.
  • Klíčovým kulturním produktem, který město může nabízet nejen svým občanům, ale i domácím a zahraničním návštěvníkům Plzně, jsou Loosovy interiéry. Vyjma v současné době zpřístupňovaných míst, je potřeba zrekonstruovat prostory v Klatovské 19, resp. najít využití pro celou tuto budovu. 

Pojďte do toho s námi

Pomozte nám lépe poznat Vaše názory, zapojte se do kampaní a buďte skutečnou součástí TOP 09.

Můžete se stát přímo členem TOP 09, rádi uvítáme každého, kterému není dění v našem městě lhostejné. Chcete-li pomáhat, ale necítíte se na vstup do politické strany, můžete se stát dobrovolníkem nebo podporovatelem. Vyplňte kontaktní email a my Vás budeme kontaktovat.