test

ODPADY

IMG_1220

A) Systém svozu komunálního odpadu

  • V současné době dobíhá výběrové řízení dodavatelů systému svozu komunálního odpadu. Předpokládané ukončení soutěže je podzim 2014.
  • Připravit se na možnost převzetí odpovědnosti za provozování systému svozu komunálního odpad městskou firmou.
  • Současné vedení města nastavilo populisticky celý systém jako deficitní. Neodpověděli však na otázku, kdo bude jimi způsobený deficit hradit.

 

B) Podpora třídění odpadu

  • Rozšíření možnosti a dostupnosti třídění odpadu (kovy, tuky, bioodpad).
  • Vzdělávání ve školách vedoucí k redukci vytváření odpadů a třídění již existujícího odpadu
  • Sběrné dvory zdarma nebo častější a na delší dobu přistavovaní velkokapacitních kontejnerů zdarma.
  • Zavedení kompostárny v určitých lokalitách (zahrádkářské kolonie, vilové čtvrti).
  • Zvýšení počtu městské mobiliáře separovaného odpadu.

Pojďte do toho s námi

Pomozte nám lépe poznat Vaše názory, zapojte se do kampaní a buďte skutečnou součástí TOP 09.

Můžete se stát přímo členem TOP 09, rádi uvítáme každého, kterému není dění v našem městě lhostejné. Chcete-li pomáhat, ale necítíte se na vstup do politické strany, můžete se stát dobrovolníkem nebo podporovatelem. Vyplňte kontaktní email a my Vás budeme kontaktovat.