test

SPORT

běh

A) Cíle podpory sportu

  • Naše motto: Podporujeme Vaše cesty ke sportu.
  • Primárním cílem je přitáhnout co nejvíce Plzeňanů ke sportu, tj. podpořit sport na „na nejnižší úrovni“.
  • Sport nemá být výsadou užší skupiny lidí, ale je pozitivní součást našeho běžného života.
  • Z toho návazně usilovat o rozvoj výkonnostního sportu.
  • Motivovat sportovní oddíly, kluby, spolky k rozšiřování resp. alespoň k udržení stávající mládežnické základny (dnešní smutná realita) – ekonomickou stimulací a podporou.
  • Podpora by měla být svým způsobem odměna za efektivní „práci“. Nakonec by vše mělo vyústit jako vrchol pyramidy i v přispění na sport na vrcholové, špičkové úrovni.

 

B) Směry podpory sportu ve městě

1. Sportoviště pro širokou veřejnost

2. Podpora sportovních jednot, oddílů, klubů

3. Podpora sportovních akcí

 

C) Zásady podpory sportu

  • Pokračovat v metodice nastolené v letošním roce sportovní komisí při rozdělování finančního příspěvku na provozní náklady jednotlivých oddílů.
  • Obhájit si střednědobou až dlouhodobou koncepci proti kritice na rozmělňování finančních prostředků uvolněných na sport.
  • Zamezit populistickým tendencím rozdat velkou část zdrojů určených na sport pouze tradičním mediálně známým klubům, kde se podpora dobře politicky prodává.
  • Podporovat systémový prvek, který bude sportovním klubům nabízet všeobecnou podporu a pomoc (získávání dotací, právní služby, metodické zázemí pro trenéry apod.)

Pojďte do toho s námi

Pomozte nám lépe poznat Vaše názory, zapojte se do kampaní a buďte skutečnou součástí TOP 09.

Můžete se stát přímo členem TOP 09, rádi uvítáme každého, kterému není dění v našem městě lhostejné. Chcete-li pomáhat, ale necítíte se na vstup do politické strany, můžete se stát dobrovolníkem nebo podporovatelem. Vyplňte kontaktní email a my Vás budeme kontaktovat.