test

CYKLODOPRAVA

kolo

A) Dokončení sítě cyklostezek

 • Propojit oblast Bory s centrem města v návaznosti na další cyklostezky.
 • Propojit dvě velká sídliště Skvrňany a Vinice, resp. Lochotín tak, aby cyklista nemusel zajíždět do centra města. Vybudování lávky přes Mži nedaleko ZOO.
 • Zvýšit podíl městského mobiliáře a jeho sjednocení – stojany na kola.
 • Výstavba sítě a infrastruktury na základě jasného akčního plánu.
 • Určit konkrétně procentuální část investičního rozpočtu města na stavbu cyklostezek, aby mohlo dojít k udržitelnému rozvoji sítě místo nahodilé výstavby.
 • Oddělení cyklistické dopravy v uličním prostoru s využitím stavebních úprav za předpokladu absence rekonstrukce ulic ve střednědobém horizontu.

 

B) Zvýšení podílu cyklodopravy

 • Podpora funkčního systému sdílení kol.
 • Dokončení sítě cyklostezek.
 • Cyklostezka jako souběžná komunikace oddělená od ostatních komunikací v určitých kritických místech tzn. rychlá a bezpečná.
 • Vedle dopravní funkce je potřeba rozvoje i tzv. Greenways, které využívají údolí řek a mají sloužit zejména k rekreačním účelům
 • Pro všechny uvedené cíle budeme usilovat o financování z evropských zdrojů.
 • V oblasti bezpečnosti budeme usilovat o zapojení se do systému označování kol (syntetická DNA – národní projekt). Kontroly kol pak budou častěji prováděny městskou policií.

Pojďte do toho s námi

Pomozte nám lépe poznat Vaše názory, zapojte se do kampaní a buďte skutečnou součástí TOP 09.

Můžete se stát přímo členem TOP 09, rádi uvítáme každého, kterému není dění v našem městě lhostejné. Chcete-li pomáhat, ale necítíte se na vstup do politické strany, můžete se stát dobrovolníkem nebo podporovatelem. Vyplňte kontaktní email a my Vás budeme kontaktovat.