test

ÚZEMNÍ ROZVOJ, URBANISMUS

centrum z BCB
 • Udržení plánovaného rozvoje města v reálných hranicích s respektem k volné krajině:
  • Město příliš zabírající volnou krajinu se okrádá o nenahraditelné přírodní hodnoty a také samo naráží na technické a finanční komplikace zajištění kvalitní technické infrastruktury na těchto periferiích.

 

 • Územní plán jako nedůležitější dokument rozvoje města:
  • Územní plán má jasně určovat pravidla a možnosti rozvoje a to jak směrem ven, tak i dovnitř. Jako podklad pro investory musí být jasný, čitelný a naopak respektovaný a vymahatelný.

 

 • Kapacitní městský okruh a zklidnění centra jako priority:
  • Jasná podpora dobudování městského okruhu umožňuje omezení tranzitní dopravy v centru města. Odmítnutí jakýchkoli průtahů městem.

 

 • Vrácení architektonických kvalit do projektů městských staveb a městského prostoru:
  • Občané si zaslouží u veřejných staveb kromě ekonomické výhodnosti jejich realizace také kvalitu funkční, stejně tak jako architektonickou, protože prostředí, ve kterém žijeme, má sílu tvarovat názory nás i našich potomků.

 

 • Podpora cyklistiky jako alternativní dopravy ve městě:
  • Pomalé budování cyklostezek především po okrajích města neumožňuje komfortní využité bicyklu jako dopravního prostředku do práce a za zábavou. Je potřeba umožnit zabezpečené parkování kol v centru, zajistit bezpečný provoz cyklistů, podpořit systém půjčování kol.  Princip: Cyklista a chodec se nemohou chovat jako auto

 

 • Kroky činěné v rozvoji města s jasnou zodpovědností:
  • Za rozvoj města je třeba nést profesní i politickou zodpovědnost se všemi důsledky.

 

 • Maximální transparentnost financování projektové dokumentace a realizace staveb:
  • Pokud udržíme náklady na projekty i realizace staveb na reálných číslech, umožní nám to realizovat i dražší stavby bez plýtvání veřejnými penězi.

 

 • Podpora a rozvoj systému parkování P+R:
  •  Vytvoření systému záchytných parkovišť na okraji města je nutnost pro zlepšení dopravní situace ve městě. Ideální je propojení s městskou veřejnou dopravou i s terminály mimoplzeňské dopravy. Parkování na těchto parkovištích by bylo spojeno se zvýhodněným jízdným v MHD.

 

 • Racionalizace majetku města:
  • Město by mělo vlastnit ucelené majetky (celé domy) nebo hodnotné stavby. Město by nemělo plýtvat pozemky ve svém vlastnictví – prodej pozemků v centru města soukromým investorům. Koncepce pro nové developerské projekty na městských pozemcích, včetně transparentního výběru developera

Pojďte do toho s námi

Pomozte nám lépe poznat Vaše názory, zapojte se do kampaní a buďte skutečnou součástí TOP 09.

Můžete se stát přímo členem TOP 09, rádi uvítáme každého, kterému není dění v našem městě lhostejné. Chcete-li pomáhat, ale necítíte se na vstup do politické strany, můžete se stát dobrovolníkem nebo podporovatelem. Vyplňte kontaktní email a my Vás budeme kontaktovat.