test

PLZEŇ, JAK MÁ BÝT

VIZE

Hlavní vize TOP 09 pro město Plzeň je stejná jako v roce 2010, tj. Plzeň jako moderní evropské město. Koalice ODS a ČSSD vedla město chaoticky, nekoncepčně a realizovala řešení, která neodpovídají 21. století. Proto hlavní zprávou volební kampaně je koncepce fungujícího města, které poskytuje kvalitní veřejné služby a koncepčně řeší město a jeho potřeby, tedy Plzeň, jak má být.

 

Realizace této vize je rozdělena do tří oblastí, v každé z nich jsou vymezeny cíle pro jednotlivé oblasti:

 

1. TVÁŘ MĚSTA

Udržení plánovaného rozvoje města v reálných hranicích s respektem k volné krajině

Městské centrum jako živoucí organismus vhodný pro bydlení, práci i zábavu

Hlavní páteří silniční dopravy musí být městské okruhy, ostatní síť plně integrovaná do charakteru města

Propojený systém cyklostezek pro rozvoj cyklodopravy a systém greenways určený k rekreaci

Parkování sloužící zejména pro rezidenty a lokální služby

Systém záchytných parkovišť navázaných na veřejnou dopravu

Zdravé životní prostředí bez vysoké prašnosti

 

2. MĚSTSKÉ SLUŽBY

Fungující, dostupná a kvalitní veřejná doprava

Bezpečné město bez heren

Kvalitní podmínky pro základní školství

Dostatečná kapacita mateřských školek

Podpora amatérskému sportu a volnočasových aktivit

Dlouhodobě udržitelná kulturní nabídka hodná kvalit EHMK

Komplexní sociální služby

Efektivní systém nakládání s odpady

 

3. DOBRÁ SPRÁVA

Otevřené vládnutí ve všech směrech – transparentnost, odpovědnost a přehlednost poskytovaných informací jako základní princip

Kvalitní rozpočet města bez dalšího zadlužování

Transparentní nakládání s majetkem

Městské společnosti řízené manažery a odborníky, nikoli politiky

Malý bytový fond sloužící zejména pro sociální bydlení

Efektivní systém rozdělení pravomocí mezi městem a městskými obvody

Decentralizace služby pro občany, které nalezne v místě svého bydliště (v městském obvodě)

Pojďte do toho s námi

Pomozte nám lépe poznat Vaše názory, zapojte se do kampaní a buďte skutečnou součástí TOP 09.

Můžete se stát přímo členem TOP 09, rádi uvítáme každého, kterému není dění v našem městě lhostejné. Chcete-li pomáhat, ale necítíte se na vstup do politické strany, můžete se stát dobrovolníkem nebo podporovatelem. Vyplňte kontaktní email a my Vás budeme kontaktovat.