Jak to myslíme s akvaparkem

30.08.2018

Řada Plzeňanů chce v Plzni akvapark. Samozřejmě se najde i mnoho těch, kteří si jej nepřejí a vidí ve slibech politických stran jen předvolební populismus. Jak to tedy myslí s akvaparkem TOP 09? Přečtěte si rozhovor s naším kandidátem na primátora Michalem Vozobule.

akvapark

Plzeňská topka podpoří stavbu akvaparku

V Plzni podle mnoha občanů chybí zejména akvapark. Vy s tou myšlenkou přicházíte. Není to jen před volební heslo?

To v žádném případě. My jsme v posledních letech opakovaně do zastupitelstva města Plzně předkládali návrh, aby byly aktualizované studie, které město k akvaparku má a které slouží jako podklad pro přípravu celé stavby. Kolegové z ostatních stran toto téma však nikdy nebrali vážně.

Proč?

To netuším. Zeptejte se jich. Místo toho zejména vedení města pořád upřednostňuje variantu rekonstrukce slovanského bazénu právě na akvapark. To podle nás nedává žádný smysl. Městské bazény na Slovanech a na Lochotíně se určitě mají zrekonstruovat tak, aby dobře sloužily k výuce plavání, plaveckému sportu a rekreačnímu plavání. Bylo v nich čisto a byly dobře dostupné.

Mělo by podle vás město akvapark postavit a provozovat přímo město?

To si nemyslím. Provoz takového zařízení předpokládá i další služby než jen samotný akvapark, a to samospráva určitě neumí. Město by však mělo připravit prostředí pro privátní investici. Vytvořit podmínky a nabídnout připravené místo potenciálním investorům. Podle našich informací by o takový projekt měl být mezi privátními investory celkem solidní zájem. Zároveň by město mohlo s budoucími provozovateli diskutovat o podmínkách případného poskytnutí provozního příspěvku, jako to dělá např. u některých sportovišť či Techmanie. Tzn. že se město domluví s provozovatelem, zda část jeho služeb není dle města ve veřejném zájmu. Techmanii také nezřídilo město, ale soukromý podnik a Západočeská univerzita. Město tam posílá za daných 10 milionů ročně. U akvaparku, pokud vůbec, bych to viděl na nízké jednotky milionů. Ale jak říkám jde o konkrétní dohodu nad konkrétními službami.

Kde by akvapark mohl stát?

Bohužel nejlepší místo, které bylo vytipováno na Borských polích, současné vedení města prodalo developerovi na výstavbu, v místě již třetího, obchodu s nábytkem. To je nepochopitelné. Podle vyhledávací studie by tak připadaly v úvahu lokality v Chotíkově, na Košutce, nebo na Lopatárně. Já osobně žádnou z nich neupřednostňuji, jde o to, jak bude možné v dané oblasti zajistit potřebnou infrastrukturu, dostupné energie, parkování apod.

Myslíte si, že by v příštím období mohl být problém s akvaparkem vyřešen?

Pevně věřím, že ano. Bude samozřejmě záležet, kdo město po říjnových komunálních volbách povede. Pokud se bude plzeňská TOP 09 podílet v příštích letech na vedení města, pak budeme kolegy z ostatních stran neúnavně přesvědčovat, že se jedná o dobrý projekt, který přivítají nejen občané Plzně, ale celých západních Čech.

sport