Plzeň 2

Priority pro Městský obvod Plzeň 2-Slovany (2018-2022)

Co se nám v letech 2014 – 2018 povedlo:

 • Kulturní dům Šeříkovka jsme dostali do podoby, která odpovídá 21. století
 • Zahájili jsme rekonstrukci Jiráskova náměstí s důrazem na zapojení veřejnosti i odborníků-architektů
 • Na základě iniciativy občanů jsme zahájili projektové přípravy i postupné rekonstrukce některých vnitrobloků
 • Plně jsme zprovoznili nový sportovní a rekreační areál na Božkovském ostrově včetně kapacitního parkoviště
 • Vybudovali jsme novou cyklostezku, která propojuje Plzeň-Koterov a Starý Plzenec
 • Prodloužili jsme in-line dráhu ve Škoda sport parku v Doudlevcích
 • Pro skejťáky jsme zde postavili nový skate-bowl a opravujeme i tamní staré skejťácké hřiště
 • V rámci úpravy pěších tras jsme vybudovali schody z Mikulášské ulice směrem ke kostelíku U Ježíška
 • Opravili jsme několik dětských hřišť po celém území obvodu, v Krejčíkově ulici jsme postavili hřiště zcela nové

Naše priority pro příští čtyři roky

 • Dokončíme již projekčně připravované infrastrukturní projekty, zejména pak opravy místních komunikací a chodníků (Plzenecká, Lobezská, jižní část Slovanské aleje, další vnitrobloky)
 • Ve spolupráci s městem budeme trvat na dokončení projektové přípravy rekonstrukce náměstí Milady Horákové
 • Budeme usilovat o adekvátní navýšení počtu hlídek městské police a to zejména v problémových lokalitách obvodu
 • Prosadíme zřízení semaforu na křižovatce Malostranská – Květná
 • Budeme usilovat o vybudování nového přechodu pro chodce na Mikulášském náměstí ve směru od gymnázia ke kostelíku U Ježíška
 • Budeme prosazovat co nejrychlejší výstavbu parkovacích domů u bazénu a v areálu Světovaru, stejně tak jako záchytného parkoviště v lokalitě Libušínská – Koterovská
 • Výrazně rozšíříme zóny rezidenčních parkovacích stání a umožníme tak lepší parkování místním občanům
 • Chceme se dohodnout s vlastníkem chátrajícího papírenského parku na podmínkách jeho otevření veřejnosti a následně park zkultivovat

 

kolony