Plzeň 3

Priority pro Městský obvod Plzeň 3

Naše práce

Cyklodoprava – Dostavěli jsme cyklostezku, která propojuje mezinárodní cyklotrasu z Paříže do Prahy

490 parkovacích míst – Postavili jsme na Skrvňanech a Borech nová parkovací místa s minimálním zásahem do zeleně.

Hospodaříme odpovědně – Nezadlužujeme obvod a hospodaříme s přebytkem. Efektivně využíváme dotace a smysluplně investujeme. Opravili jsme a postavili stavby za 19 milionů

Podporujeme mládež – Poskytli jsme přes 13 milionů na sportovní a umělecké aktivity dětí.

Podporujeme seniory a znevýhodněné občany – Podpořili jsme činnost organizací a projekty, které zlepšují kvalitu života seniorům, hendikepovaným spoluobčanům a skupinám osob ohroženým sociálním vyloučením, a to částkou 6,3 miliony korun.

 

Naše cíle

Více míst ve školkách – Navýšíme počet míst ve školkách v okrajových částech obvodu.

Přívětivější veřejná prostranství – Podpoříme vznik projektů, které propůjčí komfortnější a příjemnější vzhled veřejnému prostoru.

Zavedení rezidenčních zón a další parkovací místa – Chceme, aby obyvatelé, kteří měli dlouhodobě problém s parkováním před svým domem především v centru města, měli kde zaparkovat. Postavíme další nová parkovací místa, včetně nového parkovacího domu na Borech

Aktivní sport – Podporujeme aktivní způsob života, proto postavíme nová veřejná sportovní hřiště.

Bezpečnost a čistota – Budeme požadovat více strážníků v ulicích a častější úklid.

sport